Prima pagină Descopera in Romania

Descopera in Romania

 • Căutând în Europa ce are ea mai minunat de arătat, uităm des să întoarcem privirea spre destinaţiile româneşti, ale noastre, de acasă: tangibile, romantice, sălbatice, distinse.
  Destinaţii româneşti versus destinaţii europene
  09.19.2013 |

  Căutând în Europa ce are ea mai minunat de arătat, uităm des să întoarcem privirea spre destinaţiile româneşti, ale noastre, de acasă: tangibile, romantice, sălbatice, distinse. S-ar cuveni să cunoaştem ţara, înainte să cutreierăm ţinuturi străine, şi să avem inima deschisă pentru frumuseţile ei, fără să ne înverşunăm că destinul lor nu este, poate, unul european. A fi bine să nu uităm că semnificaţia ori importanţa fiecăreia dintre aceste destinaţii rămâne,…

  citeşte mai mult
 • Cetatea Colţ a cnejilor Cândea ascunde între ziduri, la fel de romantic precum într-o poveste, amintiri ale vremurilor de vitejie din ţinuturile româneşti
  Cetatea Colţ, cnejii Cândea şi Jules Verne
  08.23.2013 |

  În Ţara Haţegului, pe un colţ de stâncă dintre culmile împădurite ale Munţilor Retezat răsare o cetate în ruine, cu care seamănă foarte bine un castel ilustrat într-o carte a lui Jules Verne din 1892. Se pare că nu e o simplă întâmplare că romanul poartă titlul “Castelul din Carpaţi”, iar grafica acelei prime ediţii franceze înseamnă probabil mai mult decât imaginaţia autorului. Cu sau fără numele lui Jules Verne pus alăturea, Cetatea Colţ a cnejilor Cândea ascunde…

  citeşte mai mult
 • Cetatea ţărănească de la Câlnic - amintire a existenţei saşilor în Ardeal.
  În cetatea ţărănească a Câlnicului
  08.09.2013 |

  Mai mult de jumătate de mileniu s-a scurs de când comunitatea săsească din Câlnic a cumpărat de la nobilul Johann Geréb de Vingrad fortificaţia aflată în vatra localităţii. Această veche reşedinţă nobiliară a fost extinsă şi întărită, pentru a putea rezista atacurilor ori asediilor destul de frecvente în vremurile de atunci. La sfârşitul secolului al XIX-lea, cetatea ţărănescă se ruinase sub privirile obştei, care a renunţat la paznicii ei şi la cămările cândva…

  citeşte mai mult
 • Constituită încă din 1935, Rezervaţia Parcul Naţional Retezat protejează o diversitate florală de excepţie pentru o zonă montană înaltă
  Descoperă grădina botanică a Retezatului (GALERIE FOTO)
  07.24.2013 |

  Odată cu vara, Retezatul înfloreşte spectaculos, de parcă ar pregăti călătorului o grădină botanică prin care să treacă până ajunge pe vârfuri. Pe toate pajiştile munţilor, printre calcare şi pe sub creste izbucnesc culori vii, ca sfărâmate direct din curcubeie. În tot acest timp de bogăţie floristică nemaipomenită, peisajul căldărilor glaciare şi al vârfurilor ascuţite de la 2500 metri îşi domoleşte aspreala lui grandioasă, primind turistul pe un covor lung de…

  citeşte mai mult
 • Ţara din Dumbrava Sibiului
  12.27.2012 |

  Pentru cei care au prea puţin timp ca să cutreiere prin România, pentru cei care au uitat meşteşugurile româneşti şi pentru cei care vor să-şi amintească în întregime de ţara lor pitorească, există un singur loc, perfect pentru toate acestea: muzeul din Dumbrava Sibiului. Ca într-o vraja minunata, România rurală s-a micşorat şi s-a pus la adăpostul pădurii din margine de oraş, purtând un alt nume: Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA –un muzeu ca o ţară.…

  citeşte mai mult
 • Culele de la Măldăreşti – fortăreţele de pe pajiştile vâlcene
  11.27.2012 |

  În Oltenia de sub munte, atacurile vrăjmaşe ale turcilor veniţi de peste Dunăre ori ale haiducilor coborâţi din codri se opreau în zidurile trainice ale caselor boiereşti fortificate. Erau vremuri de restrişte pe atuncea, când micii boieri se apărau dindărătul crenelurilor, nelăsându-şi căminul pradă duşmanilor. Ţevile acelea lungi ale flintelor au dispărut dintre pereţii albi, zăvoarele grele au îmbătrânit şi cerdacurile s-au umplut cu muşcate; vizitatorul de azi, privind…

  citeşte mai mult
 • Drumurile dintre Sulina şi Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa
  11.12.2012 |

  Canalul cu nuferi, drumul prăfuit şi poteca nisipoasă leagă Sulina de inima Pădurii Letea. În plină vară, când apele Dunării sunt retrase sub arşiţă, se observă cel mai bine cum spinările de nisip se ridică între fâşiile de pădure ale rezervaţiei. Turiştii vin atunci în număr mare, ca să vadă lianele încolăcite pe trunchiurile copacilor ori caii sălbatici, însă un alt spectacol se desfăşoară deasupra lor şi îi vrăjeşte: zborul stolurilor de pelicani, amintind…

  citeşte mai mult
 • Sfântu Gheorghe - satul staţiune din Delta Dunãrii
  11.05.2012 |

  Punctul extrem al României unde natura se poate bucura încă de o antropizare păstrată la limite decente, locul unde Dunărea întâlneşte Marea Neagră, plaja unde egretele şi caii încă se simt liberi. Rămâne de văzut cât timp va mai rezista identitatea satului Sfântu Gheorghe ispitei turismului în masă.

  citeşte mai mult
 • Obcinele Bucovinei formează un tărâm aparte, cu sate ieşite din istorie
  Obcinele Bucovinei – un tărâm aparte
  10.08.2012 |

  Din vârfurile de nord ale Carpaţilor Orientali, dacă te întorci spre est şi vrei să cobori spre Suceava şi spre podişul acesteia, dai de nişte trepte naturale, rotunjit cioplite de vânt şi vreme, acoperite de un covor uriaş ţesut din păduri şi poieni. Sunt Obcinele Bucovinei, adică trei culmi mari împădurite, alungite şi arcuite sub înălţimile vecine, ca nu cumva acestea să se prăvălească peste râurile şi satele din partea de nord a Moldovei. Alte spinări muntoase mai…

  citeşte mai mult
 • Petru Olaru şi Petru Ititiesc în stâna muzeului momârlanilor
  Momârlanii – urmaşii dacilor din Valea Jiului
  10.02.2012 |

  Trecând prin Petroşani, oraş minier cu veleităţi turistice, nimic nu sugerează că în această zonă incă îşi duce veacul una dintre cele mai vechi comunităţi rurale din România. Din cauza exploatărilor miniere începute în 1840 şi a dezvoltării urbanistice determinate de acestea, majoritatea momârlanilor au fost nevoiţi fie să se adapteze noului stil de viaţă, fie să îşi retragă gospodăriile spre dealuri. Dintre cei aproximativ 10.000 de momârlani rămaşi in Valea Jiului,…

  citeşte mai mult
 • Sulina - Delta Dunării / Marea Neagră
  Lunile calde ale Sulinei
  10.01.2012 |

  Dimineaţa devreme, dacă ieşi pe plaja sălbatică a Sulinei şi te aşezi sub un cer senin, poţi vedea cum Soarele îşi ridică repede trupul rotund din mare, scuturându-şi portocaliul roşiatic peste valurile înspumate. La orele acestea din lunile calde ale anului, se trezesc şi pescarii, şi pescăruşii şi pelicanii, împărţind frăţeşte marea şi canalele cu stuf din împrejurul oraşului-port. Sulina freamătă de viaţă între Delta Dunării şi Marea Neagră.

  citeşte mai mult
 • Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mici şi mari reprezintă un fenomen unic în România
  Vulcanii Noroioşi – Pâclele Mici şi Mari ale Buzăului
  09.21.2012 |

  Sub soarele cald al oricărei zile senine, între pâclele de lângă Berca lenevesc poienile cu plete ierboase şi umbrele franjurate ale norilor poznaşi. În tot acest timp, dealurile se prefac liniştite, dând vina pe vântul vecin pentru că tulbură frumoasa nemişcare a naturii. Dar ele, ghiduşe, ascund în pântecele adânci foieli şi gâlgâituri din cele mai misterioase, răzbind la suprafaţă doar prin gurile deschise ale Pâclelor Mari şi Mici.

  citeşte mai mult
 • Primul festival de graffiti din România a avut loc la Timişoara în 2011
  Graffiti şi artă stradală – de la origini până la primul festival din România
  09.07.2012 |

  Cu un graffiti se poate distruge peretele proaspăt renovat al unei clădiri de patrimoniu ori se poate mâzgăli panoul publicitar nou plasat într-o staţie de autobuz. Zidurile unei şcoli sau ale unei biserici pot deveni o tablă liberă pentru graffiti injurioase. Iar vitrinele de magazine se urâţesc, peste noapte, din cauza unui graffiti duşmănos. Dar dacă totul s-ar schimba şi, timp câteva zile, spaţiile urbane s-ar transforma într-un aerisit atelier de artă stradală, cu lucrări…

  citeşte mai mult
 • Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa şi frumuseţea ei sălbatică
  Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa şi frumuseţea ei sălbatică
  08.28.2012 |

  Cu lacurile ei verzi-albastre şi stâncile albe şi colţuroase, Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa se fereşte de privirile iscoditoare ale civilizaţiei. Peste sălbăticia acestor meleaguri domnesc încă vipera cu corn, libelulele şi licuricii, iar muzica frunzişului bogat al pădurii este acompaniată de glasurile şuvoaielor de apă, străpungând necontenit calcarele bătrâne.

  citeşte mai mult
 • Corbii de Piatră - un schit rupestru unic în România, lăsat pradă distrugerii
  08.21.2012 |

  Undeva în deşertul Peninsulei Anatolia, în vechea provincie a Capadociei, într-o zonă aridă şi destul de accidentată a Turciei, există un număr însemnat de biserici şi mănăstiri săpate în stâncă. Cu toţii le cunoaştem din ghidurile turistice care te îmbie din vitrinele agenţiilor de turism. Ceea ce nu ştim e faptul că în România există astfel de construcţii de o frumuseţe covârşitoare, care îşi aşteptă nu vizitatorii, ci sfârşitul.

  citeşte mai mult
 • Şi cheile îmbătrânesc
  Un fenomen natural mai puţin cunoscut: cum se nasc şi mor cheile din România
  08.01.2012 |

  Timpul este necruţător cu înfăptuirile sale şi, datorită lui, toate pe această lume sunt într-o continuă transformare. Nici formele de relief nu se pot sustrage acţiunii lui devoratoare, chiar dacă ele se supun unor alte legităţi evolutive decât firavele fiinţe umane. Văile carstice nu fac excepţie. După ce un râu porneşte în lupta sa cu substratul, şi începe să ferestruiască un sector de cheie, acesta prinde parcă viaţă. O viaţă care trece prin aceleaşi etape pe care…

  citeşte mai mult
 • Morile de apă de la Rudăria
  Morile de apă de la Rudăria - locul unde se macină timpul
  07.10.2012 |

  La poalele Munţilor Almăjului din Banatul Montan, localitatea Rudăria îşi trăieşte veacurile pe nişte ritmuri mai puţin obişnuite: scrâşniturile pietrelor de moară în vuietul de bas al râului prăvălit pe trepte. Le auzi mai greu dacă ţii drumul asfaltat; dacă însă te abaţi puţin spre şuvoiul năvalnic şi dai de căsuţele din lemn priponite de mal, muzica morilor de apă îţi va suna ca un cântec de seară, odihnitor, familiar. În Complexul Mulinologic de la Rudăria,…

  citeşte mai mult
 • Cea mai mare bazilică romanică din Transilvania, transformată în coteţ de găini
  05.29.2012 |

  Fostul târg teutonic fortificat de la Tămaşda – Pons Thomae (jud. Bihor, comuna Avram Iancu) şi bazilica romanică ce deservea o mănăstire, cel mai probabil benedictină, au înfruntat de-a lungul veacurilor urgii care mai de care mai grozave, însă azi sunt cel mai aproape de a dispărea definitiv.

  citeşte mai mult
 • Un simbol al oraşului Botoşani, la un pas de colaps
  04.24.2012 |

  La sfârşitul anului trecut, dar şi de curând, au apărut mai multe informaţii în presă despre unele realizări, destul de importante, cu care municipiul Botoşani se poate lăuda: finalizarea unui proiect PHARE care includea reabilitatea tuturor clădirilor de patrimoniu din Centrul Vechi al urbei, care se aflau în administrarea statului. Într-adevăr, deşi acestea reprezentau mai puţin de jumătate din imobilele de importanţă istorică din această zonă, era un pas mare spre o altă…

  citeşte mai mult
 • Cele trei turnuri pierdute ale Bihorului
  03.27.2012 |

  Vremea turnurilor de apărare şi supraveghere, a cavalerilor şi domniţelor, a năvălirilor nomade din stepele pustii ale Asiei a trecut. În urmă a rămas o literatură pe care o studiem azi cu multă delectare, legende care ne aduc mai aproape de eternitate şi ruine misterioase ascunse, din păcate, la noi în România, ochilor turiştilor amatori de poveşti şi istorie.

  citeşte mai mult
 • Arenele Romane. Povestea din Parcul Carol
  Arenele Romane. Povestea din Parcul Carol
  12.22.2009 |

  Mihai Cernea priveste cu drag spre coloanele in stil doric ce strajuiesc cele 3.100 de scaune rosii din amfiteatru. Ochii migdalati scruteaza, din spatele ochelarilor rotunzi, stalpii inalti si subtiri, manjiti parca de creta. In centru, loja de protocol pe care a renovat-o si vopsit-o de curand. Deasupra, acoperisul caramiziu pe care l-a refacut tigla cu tigla acum un an.

  citeşte mai mult
 • TERRA SAXONIS – opt veacuri de amintiri
  TERRA SAXONIS – opt veacuri de amintiri
  06.26.2009 |

  Cei carora le plac cetatile medievale, sa ridice mana! Dar bisericile fortificate? Mana sus! Si peisajele frumoase, tihnite, de deal? Pajistile inflorite? Mancarea buna? Traditii locale? Descoperiri? Daca va plac toate aceste lucruri, ati petrecut vreo vacanta in sud-estul Transilvaniei, in satele sasesti din jurul Sighisoarei? Pai, daca n-ati fost, duceti-va, ca sa prindeti sansa de a vedea toate aceste lucruri minunate adunate la un loc. Eu am fost, si de asta sunt asa de entuziasmata.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (VII)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (VII)
  10.10.2008 |

  Biserica crestina – edificiu religios, loc de rugaciune si de comuniune cu Dumnezeu – cunoaste, prin intermediul bisericutelor de lemn maramuresene, forme elevate de exprimare artistica. Daltuite in lemn cu maiestrie de catre taranii locului, bisericile din Maramures fac parte din marea familie a arhitecturii de lemn europene.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (VI)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (VI)
  09.15.2008 |

  „Marea s-ar face valuri si n-ar avea absolut nici o miscare, ci apa s-ar putrezi si s-ar bahui, daca temperatura ei ar fi pretutindeni egala; omenirea ar putrezi in coruptie, specula si pornocratie, daca n-ar exista intre popoare deosebiri de cultura si mai cu seama deosebiri de viata“ – am citat din Mihai Eminescu.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (V)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (V)
  07.08.2008 |

  Ansamblul de asezari si fortificatii din Masivul Sureanu este cunoscut si sub numele de Cetatile Dacice din Muntii Orastiei, majoritatea concentrate in bazinul raului Gradistea, afluent al Muresului. Aici gasim, pe o suprafata de aproximativ 200 km2, numeroase ziduri de piatra care compun sistemul fortificatiilor dacice de la Costesti-Cetatuie, Costesti-Blidaru, Luncani-Piatra Rosie, Sarmizegetusa Regia, Banita si Capalna.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (IV)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (IV)
  06.09.2008 |

  Din fericire (pentru ea), in inima Deltei Dunarii nu se poate ajunge cu masina. Cu partenerul nostru din aceasta luna, un minunat Jeep Patriot, am fi putut patrunde totusi mai adanc (uneori la propriu) in paradisul de stuf. Ne-am oprit insa, din respect pentru natura, inainte ca masina sa-si atinga limitele.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (III)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (III)
  05.14.2008 |

  Zidirea lor a inceput cu 800 de ani in urma.Locuri de rugaciune, mai apoi si incinte de aparare, bisericile fortificate din Transilvania sunt o mostenire fabuloasa lasata noua de sasi. Acum, clopotele lor tac. Nici sasii nu mai sunt. Nici ceasurile din turnurile-clopotnita nu mai masoara timpul. Le-am vizitat cu mult respect si incantare. Si cu placerea inegalabila de a conduce un KIA Sportage.

  citeşte mai mult
 • Callatis - povestea unei cetati
  Callatis - povestea unei cetati
  05.08.2008 |

  Om liber, tu vei iubi intotdeauna marea./ Marea iti e oglinda si sufletul ti-l vezi/ Catand prin valuri calme, nestiutor, cararea/ Si spiritul e haos pe care-l celebrezi. Charles Baudelaire – Om si mare

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (II)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (II)
  04.14.2008 |

  Dupa Manastirea Hurezi, destinatia din numarul anterior al revistei, vom poposi acum, pret de cateva pagini, la Sighisoara. Am ajuns la Cetatea Sighisoarei, atestata documentar din secolul al XIII-lea si inclusa in 1999 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, la bordul unui superprodus al industriei auto a secolului XXI: Chevrolet Captiva.

  citeşte mai mult
 • Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (I)
  Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO (I)
  03.17.2008 |

  Incepem, din acest numar, o calatorie tematica. Vom vizita, de acum inainte, cele mai de pret comori ale tarii noastre – mai exact siturile romanesti de o valoare culturala sau naturala exceptionala pentru umanitate si care apartin (fiind recunoscute ca atare de catre UNESCO) patrimoniului mondial.

  citeşte mai mult