galerie

Bioprintarea - tehnologia prin care vom avea carne fără a sacrifica animale


  • În viitor, carne pe care o mâncăm ar putea proveni nu de la un animal, ci de la o bioimprimantă.
  • În procesul bioprintării se foloseşte o aşa-numită „biocerneală” (bioink), care conţine celule vii.
1/1